บริษัทของเรา

บริษัทเกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
โดยให้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล  ตรงตามหลักโภชนาการ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อาหารเกรทเทสท์สำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยง

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด ผลิตอาหารสัตว์ด้วยกการคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด ทุกขั้นตอน ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และทำการจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ที่ทันสมัยผ่านการรับรอง ISO, HACCP และ GMP โดยมีนักวิชาการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราดูแลสังคม

มาตราฐานการรับรอง

เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ (Purchaser) หรือ ลูกค้า (Customer)...

ติดต่อเรา

  • facebook   Greatest Pet Care Co., Ltd.
  •    GreatestPetCare
  •    GreatestPetCare
  •    GreatestPetCare