WET

เรามีผลิตภัณฑ์อาหารเปียก Pouch ที่ผลิต
จากวัตถุดิบคุณภาพโดยสามารถ
เลือกสูตรและรสชาติ ตอบรับความต้องการของคุณ

CAT

อาหารแมวแบบเปียก
ในเยลลี่

อาหารแมวแบบเปียก
ในน้ำเกรวี่