"Always there for

great friends"

บริษัทเกรทเทสท์  เพ็ทแคร์  เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำ
มีการขายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศในเอเชียและภูมิภาคอื่น เราผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ     ความปลอดภัยและสารอาหารที่สอดคล้องกับมาตราฐานสำหรับสัตว์เลี้ยง
ในระบบสากล  หรือ  AAFCO  โดยมีการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ รวม
ไปถึงผลิตในแบรนด์ของลูกค้า

Our Product

เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม และมีให้เลือกหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
และสัตว์เลี้ยง ทั้งอาหารสุนัขและอาหารแมว ชนิดเม็ด ชนิดอาหารเปียก และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง

Production Capabilities

ความสามารถในการผลิต

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งอาหารเม็ด อาหารเปียก และขนมสัตว์เลี้ยง มีกำลังการผลิตรวม 31,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเน้นคุณภาพตามโภชนาการของสัตว์แต่ละประเภทและช่วงอายุ ซึ่งพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีระบบควบคุมและรับประกันคุณภาพในการผลิต ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 GMP และ HACCP รวมไปถึงมาตรฐาน Suci Halal

Product Development

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยทีมวิจัยและพัฒนา ที่มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงโดยตรง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกช่วงอายุ

Packaging

บรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ มีทีมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยตรงเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังสามารถรักษาคุณภาพของอาหารและความสดใหม่ สำหรับสัตว์เลี้ยงตลอดอายุสินค้า

Warehouse

คลังสินค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตและการจัดเก็บสินค้าแยกตามหมวดหมู่แต่ละประเภทของสินค้า ที่สามารถรองรับสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า มีความเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

Safety & Quality to Trust

ความปลอดภัยและคุณภาพที่เชื่อถือได้

บริษัทฯ มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และสามารถรักษาคุณภาพอาหารได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักวิชาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและประกันคุณภาพ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด